Offre d’emploi – Vacature doctoraatsbursaal (100%) — Vakgroep Geschiedenis, Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies

Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is men op zoek naar een doctoraatsbursaal ten laste van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF-startkrediet) in het kader van het project:

“Imitatie of differentiatie? Documentaire schriftpraktijken in dienst van lekenbesturen in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens de ‘pragmatische omwenteling’ van de late twaalfde en dertiende eeuw.” (promotor: Prof. Els De Paermentier, co-promotor: Prof. Jeroen Deploige)

“Imitation or differentiation? Documentary writing practices in the exercise of secular governance in Flanders and adjacent territories during the ‘pragmatische Wende’ of the late twelfth and thirteenth centuries.” (promoter: Prof. Els De Paermentier, co-promoter: Prof. Jeroen Deploige)

De kandidaat is houder van een diploma van master in de Geschiedenis of een gelijkwaardig diploma, en zal onderzoek verrichten in het domein van de middeleeuwse geschiedenis. De aanstelling (100%) is voor een termijn van vier jaar (verlengbaar na twee jaar) en gaat in op 1 oktober 2017.

Henri Pirenne Institute

Type contract
Contract doctoraatsbursaal van bepaalde duur (twee jaar, verlengbaar tot vier jaar)

Diploma
Masterdiploma Geschiedenis of gelijkgesteld diploma

Situering van het onderzoek
“This project will investigate networks of ‘pragmatic interchanges’ between the comital chancery in Flanders and Hainaut and other centres of documentary writing during the late 12th and 13th- century, a period which is considered as the decisive phase for the emergence and dissemination of pragmatic literacy among lay rulers. The project puts forward the hypothesis that, in the course of the thirteenth century, lay governors became less dependent on the authoritative models offered by ecclesiastical and monastic institutions for the design and wording of their written acts and deeds. Furthermore, it assumes that these governors gradually drew more of their inspiration from their mutual relationships before finally and deliberately seeking to differentiate themselves from each other as respectable social identities and political authorities in their own right. Moreover, it seeks to find answers to the question how through their documents lay governors gradually managed to supply their political authority with a proper image through processes of imitation and differentiation. Analyses will be carried out within a supra-institutional framework in which administrations from different echelons of power will be compared. For this purpose, the county of Flanders and its adjacent territories during the late 12th and 13th century, with a special focus on the reign of Margaret of Constantinople, countess of Flanders and Hainaut (1244-1278/80), constitutes a valuable test case. By examining first how the comital chancery developed its own administrative identity by producing charters that reflected and consolidated the legitimate power, authority and prestige of the counts and countesses, and by subsequently investigating how it functioned in its turn as a model to be imitated for other lay administrations in Flanders and abroad, this project will yield new insights into the impact of the so-called ‘pragmatic turn’ on centres of secular governance, into how pragmatic techniques were shared, imitated and adapted, and finally into the role of the comital chancery as both ‘absorbent’ and ‘intermediary’ in the dissemination and laicisation of these processes.”

Opdracht

– Na vier jaar mondt je onderzoek uit in een doctoraatsproefschrift;
– Je organiseert en neemt deel aan wetenschappelijke bijeenkomsten;
– Je publiceert papers in hoogstaande academische tijdschriften;
– Je draagt vanuit je onderzoeksexpertise occasioneel en in beperkte mate bij tot het onderwijs dat binnen de vakgroep wordt verstrekt.
Profiel van de kandida(a)t(e)
– Je bent houder van een diploma van master in de Geschiedenis of beschikt over een gelijkwaardig diploma;
– Je hebt voor je masterscriptie bij voorkeur onderzoek verricht binnen het domein van de middeleeuwse geschiedenis (Medieval Studies);
– Je hebt interesse voor de hulpwetenschappen diplomatiek en paleografie;
– Ervaring met paleografisch onderzoek strekt tot aanbeveling;
– Je bent in staat bronnen te analyseren die zowel in het Latijn als in de middeleeuwse volkstalen zijn opgesteld;
– Je beschikt over een vlotte pen.

Hoe solliciteren?

Stuur de volgende documenten elektronisch naar Els.DePaermentier@UGent.be of per post naar Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis, t.a.v. Prof. Els De Paermentier, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent, uiterlijk op 15 augustus 2017 (23u.):

Vereiste documenten
– je curriculum vitae (incl. aantoonbare beheersing van talen en IT-toepassingen); – een motivatiebrief;
– een digitale kopie (pdf) van je masterscriptie;
– een kopie van je diploma’s;
– een kopie van je puntenlijsten.

Studenten die hun masterscriptie in de tweede zittijd zullen indienen en tegen 15 augustus hiervoor dus nog geen eindscore zullen hebben ontvangen, komen eveneens in aanmerking om te solliciteren.

Selectieprocedure

Na een eerste selectie op basis van CV zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de derde week van augustus 2017.

Datum indiensttreding : 1 oktober 2017.

Source : Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

A propos RMBLF

Réseau des médiévistes belges de langue française
Cet article a été publié dans Offre d'emploi. Ajoutez ce permalien à vos favoris.