Offre d’emploi – Hoogleraar Middelnederlandse literatuur en cultuur

Uren per week: 38 tot 40
Faculteit of dienst: Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling: Departement Talen, Literatuur en Communicatie
Uiterlijk reageren op: 6 november 2021


Functie

De Universiteit Utrecht zoekt een hoogleraar Middelnederlands literatuur en cultuur. De leerstoel maakt deel uit van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie van de faculteit Geesteswetenschappen en is geplaatst binnen de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur. De focus van het departement ligt op de bestudering van West-Europese talen en culturen in een globale context.

De kern van het onderzoek van de leerstoelhouder betreft de bestudering van de Nederlandstalige literatuur van de Middeleeuwen, met aandacht voor de veeltalige en cultureel diverse Europese context waarin deze literatuur is gesitueerd. Het zwaartepunt van het onderwijs van de leerstoel ligt in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de minor Middle Ages en in de tweejarige onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies. De leerstoel vervult een spilfunctie binnen de Utrechtse mediëvistiek. De leerstoelhouder draagt dan ook een brede medeverantwoordelijkheid voor het onderwijs en onderzoek in de mediëvistiek van de faculteit, waarbij een uitstekende afstemming met collega’s binnen en buiten het departement plaatsvindt.

Profiel

De beoogde leerstoelhouder Middelnederlandse literatuur en cultuur:

 • verricht uitmuntend onderzoek met een internationale uitstraling op het gebied van de Middelnederlandse literatuur en cultuur en weet dat onderzoek overtuigend in een bredere culturele context te plaatsen;
 • is een inspirerend docent op alle academische niveaus;
 • geeft leiding aan, stimuleert en vernieuwt het onderzoek en onderwijs op het terrein van de Middelnederlandse literatuur;
 • is succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidies;
 • is in staat tot interdisciplinaire samenwerking, zowel met betrekking tot de verschillende mediëvistische expertises binnen de faculteit als buiten de mediëvistiek en faculteit;
 • is in staat en bereid tot het entameren van kennisvaloriserende activiteiten in samenwerking met maatschappelijke en culturele partners;
 • is in staat en bereid in het Nederlands en Engels te onderwijzen;
 • bezit de communicatieve, organisatorische en bestuurlijke vaardigheden die passen bij de senioriteit van de positie;
 • is in staat om op termijn bestuurlijke en organisatorische taken te vervullen, binnen het departement en op het bredere niveau van de faculteit.

Aanbod

Het betreft een dienstverband (1,0 fte) voor de duur van vijf jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 5.843,- en maximaal € 8.508,- (schaal H2 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden externe link, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht externe link werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 

Aan de faculteit Geesteswetenschappen externe link zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Aanvullende informatie

Een beschrijving van de functie tref je hier externe link aan.

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Peter Schrijver externe link (departementshoofd Talen, Literatuur & Communicatie), via p.c.h.schrijver@uu.nl externe link.

Solliciteren

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

Je sollicitatie bestaat uit:

 • een sollicitatiebrief;
 • een curriculum vitae en een publicatielijst;
 • een beknopt onderzoeksplan van max. 800 woorden, dat een verbinding laat zien met het profiel van de leerstoel;
 • een beknopte onderwijsvisie van max. 800 woorden, met aandacht voor disciplinair en interdisciplinair onderwijs.

Voor geselecteerde kandidaten zal een proefcollege deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Tevens kan een formeel assessment onderdeel van de procedure zijn.

Uiterlijk reageren op 6 november 2021.

Source : Universiteit Utrecht

A propos RMBLF

Réseau des médiévistes belges de langue française
Cet article a été publié dans Offre d'emploi. Ajoutez ce permalien à vos favoris.