Journée d’étude – Over Amandus en Letardus. Recente inzichten over de rurale samenleving en de Gentse stadsvorming tijdens de vroege middeleeuwen, een interdisciplinaire studiedag

Een interdisciplinaire studiedag over stedelijke en rurale ontwikkeling in vroegmiddeleeuws Gent

Programme : ici

Sinds ca. 2005 is er een sterke toename van het aantal archeologische opgravingen van vroegmiddeleeuwse rurale nederzettingen. Deze continu groeiende dataset wordt ook steeds meer omgezet in effectieve kenniswinst. Het historisch en archeologisch onderzoek naar de Gentse stadswording kent daarentegen een veel langere geschiedenis, met als eerste belangrijke exponent het werk van Henri Pirenne. Vooral sinds de jaren 70 levert stadsarcheologisch onderzoek een essentiële bijdrage. Vijftig jaar later vinden er nog altijd regelmatig opgravingen plaats in de Gentse binnenstad.
De resultaten van lopende en recent afgelopen onderzoeksprojecten naar de rurale samenleving en de Gentse stadswording zijn meestal echter nog niet breed gecommuniceerd naar een professioneel en niet-professioneel publiek.

Om die reden organiseren de Onderzoeksgroep Historische Archeologie van Noordwest-Europa (UGent), de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg (Stad Gent), het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (UGent) en De Logi & Hoorne bv een studiedag over het recente onderzoek naar de vroege middeleeuwen in Gent en wijde omgeving:

Over Amandus en Letardus. Recente inzichten over de rurale samenleving en de Gentse stadsvorming tijdens de vroege middeleeuwen, een interdisciplinaire studiedag”.

Het uitgebreide programma omvat bijdragen van specialisten uit verschillende disciplines (archeologie, geschiedenis, geografie, paleo-ecologie). We maken dan ook expliciet ruimte voor interdisciplinair debat.

De studiedag gaat door op donderdag 10 november 2022 (9u30 – 17u30) in het Sint-Baafshuis te Gent (Biezekapelstraat 2). Iedereen is welkom: inschrijving is gratis maar verplicht. Inschrijven kan vóór 4 november via Eventmanager.

Contact: Dr. Ewoud Deschepper

Source : Henri Pirenne Institute for Medieval Studies

A propos RMBLF

Réseau des médiévistes belges de langue française
Cet article a été publié dans Conférences. Ajoutez ce permalien à vos favoris.